1. Thu thập thông tin bài viết

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ trên thammycamau.com, chúng tôi có thể thu thập các thông tin chung: Thông tin về bài viết đang xem, thời gian truy cập.

2. Sử dụng thông tin chung bài viết

Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Liên hệ, phản hồi các yêu cầu và thắc mắc của bạn. Cung cấp thông tin về các dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc cập nhật mới nhất từ thammycamau.com. Phân tích và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng website.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ trong các trường hợp sau: Khi có sự đồng ý của bạn.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin lượt truy cập của bạn

5. Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, ngưng truy cập bất kỳ lúc nào trên website hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email thammycamau2019@gmail.com hoặc số điện thoại 0379770278.

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web này và có hiệu lực ngay khi được đăng tải.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email thammycamau2019@gmail.com hoặc số điện thoại 0379770278.

Trân trọng, Đội ngũ thammycamau.com