1. Chấp nhận các điều khoản

Khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ trên thammycamau.com, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng website của chúng tôi.

2. Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên thammycamau.com, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, logo và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu của thammycamau.com Bạn không được sao chép, tái sử dụng, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung này mà không có sự cho phép trước  từ chúng tôi. Khi tái sử dụng lại nội dung website bạn phải ghi rõ nguồn thammycamau.com

4. Sử dụng hợp pháp

Bạn chỉ được phép sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp và không được vi phạm bất kỳ chính sách, quy định nào hiện hành. Bạn không được sử dụng website để: Tải lên hoặc truyền tải các virus, mã độc hoặc các phần mềm có hại khác. Can thiệp vào hoạt động của website hoặc truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính của chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin truy cập của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

6. Miễn trừ trách nhiệm

Thammycamau.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi kỹ thuật, sự cố mạng hoặc bất kỳ vấn đề nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

7. Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Các liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Bạn nên tự chịu trách nhiệm khi truy cập vào các liên kết của bên thứ ba này.

8. Chính sách áp dụng

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích cụ thể. 

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email thammycamau2019@gmail.com hoặc số điện thoại 0379770278.

Trân trọng, Đội ngũ thammycamau.com